Prelekcja Zbigniewa Potockiego na temat POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prelekcji Zbigniewa Potockiego na temat POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Prelekcja będzie dostępna na profilu społecznościowym Facebook Muzeum Ziemi Kociewskiej (https://www.facebook.com/muzeumkociewie) od dnia 18 stycznia, od godziny 18.00.

Powstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku i skierowane było przeciw Imperium Rosyjskiemu, było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Powstanie to miało charakter wojny partyzanckiej. W czasie jego trwania stoczono około 1200 bitew oraz potyczek, a przez polskie szeregi przewinęło się blisko 200.000 osób. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się przegraną powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy poległo w walkach, blisko 1000 osób stracono, około 38.000 skazano na katorgę lub zesłanie na Syberię, a około 10.000 tysięcy wyemigrowało. Wojska rosyjskie pacyfikowały powstanie z dużą determinacją i okrucieństwem. Miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom były palone, zdarzały się również przypadki rzezi ludności cywilnej. Niszczono także dobra kultury. Z wykładu dowiemy się o tym, że pomimo niepowodzenia militarnego, powstanie styczniowe osiągnęło część celów politycznych, a także o kociewskich aspektach tego zrywu narodowego.

 

Na zdjęciu: Powstańcy styczniowi (autor Walery Eljasz-Radzikowski)

 

Wernisaż wystawy: “Medalierstwo polskie ze zbiorów Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim”

Pod powyższym tytułem w Muzeum Ziemi Kociewskiej zostanie otwarta wystawa eksponująca medale znajdujące się w zbiorach naszego muzeum. Zwiedzający  będą mieli możliwość usłyszeć o początkach sztuki medalierskiej w Europie i w Polsce, poznają mecenasa medalierstwa a jednocześnie założyciela Mennicy Warszawskiej. Dowiedzą się skąd pochodził główny medalier przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Poznają także z jakich wyjątkowych okazji wybijano medale. Będzie można dowiedzieć się, jakie miały kształty, począwszy od okrągłych ale nie tylko. Szczegóły będzie można obejrzeć w sali wystawowej Ratusza Miejskiego w Rynku.

Wystawa ta otwiera tegoroczny sezon działalności wystawienniczej naszego Muzeum w Ratuszu.

Czas trwania: otwarcie wernisażu 21 stycznia 2022 r. a jego zakończenie 18 marca b.r.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej interesującej wystawy!!!

Wernisażwystawy “Artur Hossa – cmentarze pomorskie w obiektywie”

Kochani ❤ serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy “Artur Hossa – cmentarze pomorskie w obiektywie”, który odbędzie się dnia 14 stycznia (piątek) o godzinie 18.00 w głównym budynku Muzeum Ziemi Kociewskiej (ul. Boczna 2).

Wystawa jest rezultatem wizyt fotografa na kilku pomorskich cmentarzach różnych wyznań. Są to zdjęcia zarówno ze zwykłych spacerów, jak i podniosłych uroczystości. Fotografie będą wykonane w kolorze oraz czarno-bieli. Zdjęciom z każdego cmentarza towarzyszyć będzie jego krótki rys historyczny.

 

 

Zbigniew Potocki: “Przyczyny, przebieg i skutki wybuchu Powstania Listopadowego”

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego wykładu na temat POWSTANIA LISTOPADOWEGO. Opowie o nim historyk – kustosz w Muzeum Ziemi Kociewskiej – Zbigniew Potocki. Wykład dostępny będzie od wtorku 16 listopada 2021 roku od godziny 18.00, na portalu społecznościowym Facebook Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Przemija czas, zmieniają się pokolenia, pozostaje pamięć o ważnych wydarzeniach w wielowiekowych dziejach naszej Ojczyzny. W tym roku, już po raz 190 przywołujemy do pamięci rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Było ono największym zrywem niepodległościowym Polaków w XIX wieku, skierowanym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. W powstanie było zaangażowanych około 140 tysięcy ludzi, którzy przez 10 miesięcy prowadzili walkę z największą potęgą militarną ówczesnej Europy, odnosząc w niej poważne choć tylko przejściowe sukcesy. Upadek Powstanie Listopadowego pociągnął za sobą daleko idące skutki: polityczne, prawne, kulturalne, demograficzne i gospodarcze. Bilans upadku był pod wieloma względami tragiczny dla Polaków.

 

 

Na zdjęciu: obraz Wojciecha KossakaStarcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w Łazienkach 29 listopada 1830

 

WARSZTATY Z ARTETERAPII – OZDOBY SWIĄTECZNE

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty z arteterapii, które odbędą się dnia 6 listopada (sobota) w godzinach od 10.30 do 13.30 w głownym budynku Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (ul. Boczna 2). 

 

Kochani, zapraszamy na kolejne warsztaty z arteterapii, które poprowadzi pani Asia Górecka. Będziemy przygotowywać ozdoby świąteczne m.in. choinki z łupinek od pistacji. Zapraszamy starsze dzieciaki oraz młodsze dzieci wraz z rodzicami ze względu na pracę z klejem na gorąco. Na zajęciach także popracujemy techniką scrapbooking. Warsztaty odbędą się w soboę 6 listopada w godzinach od 10.30 do 13.30 w głównym bydynku Muzeum na ul. Bocznej 2. Udział jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy 🙂

 

Izabela Czogała: “Edmund Zieliński – twórca ludowy, rzeźbiarz, malarz, publicysta, propagator sztuki ludowej”

Serdecznie zapraszamy do zobaczenia prezentacji multimedialnej pod tytułem “Edmund Zieliński – twórca ludowy, rzeźbiarz, malarz, publicysta, propagator sztuki ludowej”, którą przygotowała pani Izabela Czogała. Prelekcja będzie dostępna na profilu społecznościowym Facebook Muzeum Ziemi Kociewskiej (https://www.facebook.com/muzeumkociewie) od dnia 2 listopada, od godziny 18.00.

 

Edmund Zieliński jest twórcą ludowym, rzeźbiarzem, malarzem, publicystą, propagatorem sztuki ludowej. Jednak najbardziej znany jest z rzeźbiarstwa. Jak sam o sobie pisze: „Jestem Kociewiakiem. Urodziłem się [3 czerwca 1940 roku] w kociewskiej wsi Białachowo [k. Starogardu Gdańskiego] w pow. starogardzkim. Od 1954 do 1966 mieszkałem w Zblewie. Od 1966 także jestem mieszkańcem Gdyni. W tym roku tu się ożeniłem [z Danutą z d. Kołodziejska] i tu zamieszkałem. Ale moje miejsce jest na wsi kociewskiej i tam wrócę. W swych pracach rzeźbiarskich wierny jestem tematyce kociewskiej. Motywy do mych rzeźb czerpię z życia ludzi pomiędzy którymi przebywałem do 1966 roku”.

 

KOMUNIKAT

W dniu 30 października Muzeum Ziemi Kociewskiej będzie nieczynne, przepraszamy 

 

 

Wernisaż wystawy Pawła Wyborskiego “Wemglenia. Pejzaże metafizyczne”

W dniu 5 listopada o godzinie 18.00 b.r. w siedziebie Muzeum Ziemi Kociewskiej przu ul. Bocznej 2 zostanie otwarta wystawa prac Pawła Wyborskiego “Wemglenia. Pejzaże metafizyczne”.

Wystawa zrealizowana w ramach stypendium kulturalnego Prezydenta Miasta Starogard Gdański

Od samego początku mojej działalności malarskiej jednym z kluczowych wątków tematycznych pozostaje miejsce, w szczególności miejsce swoiste, naznaczone specyficznym porządkiem, o szczególnym ładunku symbolicznym, często definiowane w kategoriach metafizycznych. Te malarskie próby zawsze charakteryzowało dążenie do poszukiwania tego, co stałe i niezmienne, istniejącej poza warstwą dekoracji esencji, która określać miała fenomen przestrzeni. Z czasem ta refleksja, dzięki estetyce ikony, nabrała specyficznego odcienia, jako że stał się możliwym inny, przede wszystkim bardziej syntetyczny sposób spojrzenia na miejsce i krajobraz.

Cykl pejzaży metafizycznych (wcześniej: ikonopejzaży) był jedną z najwcześniejszych serii prac inspirowanych  – w szerokim sensie – stylistyką ikony. Ich fundamentem miała być przynależna ikonie świetlistość i immaterialność. W pejzażach metafizycznych materia zostaje wzięta w nawias na rzecz refleksji nad porządkiem, jaki wyłaniać ma się pod jej widzialną warstwą. Są to z założenia obrazy ciche i nieruchome. Nie ma w nich poruszeń, istnieje tylko czysty bezruch i cisza. Immateria jest jedynie funkcją światła i rozpraszającego je powietrza. Idealnym jej przypadkiem jest dla mnie mgła. Mgła jest uchwytna wizualnie, ale nie ma charakteru substancjalnego. Jest widzialna, choć jej realność jest złudna. Jest zawieszonym w powietrzu i pejzażu światłem. Traktuję mgłę jako fosforescentną świetlistość, która zamiast rozmywać, oświetla przedstawienie, odsłaniając jego ukryte kontury. Znakomita większość pejzaży metafizycznych jest właśnie ufundowana na mgle. Te pejzaże toczą się we mgle, stąd i tytuł tej wystawy: wemglenia.

Interesującym przykładem immaterii jest także las. Budują go drzewa, ale wszystko w nim oparte jest na zasadzie prześwitu i świetlistości. Las jest porządkiem światła, przeświecania i odsłaniania. Świetlistość lasu sama w sobie jest fascynującym zagadnieniem, wartym poświęcenia mu odrębnego cyklu obrazów. Kilka takich obrazów pojawia się właśnie na wystawie w Muzeum Ziemi Kociewskiej po raz pierwszy.

Pejzaże metafizyczne mają zasadniczy cel: opowiedzieć o miejscu językiem zbliżonym do ikonowego. Tak, aby poprzez przedstawienie elementów krajobrazu, odwołać się do szczególnej temperatury właściwej malarstwu ikonowemu. Wystylizowany krajobraz zawsze ma być naznaczony specyficznym porządkiem, jego nieruchomość, cisza i świetlistość wskazywać mają na pewną pozempiryczną aurę wiązaną zwykle z ikoną. Prawie wszystkie obrazy na wystawie „Wemglenia” pokazywane są po raz pierwszy. Są to prace zupełnie nowe, powstałe na przestrzeni ostatniego roku, nigdzie wcześniej nieprezentowane. Towarzyszy im kilka nieco starszych obrazów, które stanowiły główny motyw mojej najważniejszej tegorocznej wystawy „Pejzaże metafizyczne: w poszukiwaniu pramiejsca” w lubelskiej Galerii Gardzienice. Ten zabieg miał na celu poszerzyć formułę wystawy i wskazać zarówno na złożoność, jak i na ewolucję konceptu pejzaży metafizycznych.

Paweł Wyborski (ur. 1975 w Starogardzie Gdańskim).

Malarz i socjolog kultury. Autor blisko sześćdziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Belgii). Brał udział w ponad dwudziestu wystawach zbiorowych (w Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Danii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Hiszpanii, Kazachstanie, Ukrainie i Polsce). Wielokrotny laureat stypendium kulturalnego Miasta Gdańska oraz stypendium kulturalnego Prezydenta Starogardu Gdańskiego W 2020 roku finalista konkursowej wystawy „Beyond the Frame” w londyńskiej Orleans House Gallery. W tym samym roku zaproszony do międzynarodowego projektu „Nowa Ikona”, realizowanego  przez warszawską Galerię Bohema przy wsparciu MKiDN. Od 2021 roku uczestnik grupy twórczej Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów w Nowicy. Laureat nagród za działalność artystyczną, m.in. „Wierzyczanki” (2019) oraz „Kociewskiego Gryfa” (2016).

 

www.facebook.com/PawelWyborskiArt

instagram: pawelwyborski_art

zrealizowane wystawy indywidualne

2021    Obrazy o ikonie, Galeria SOK, Siemiatycki Ośrodek Kultury, Siemiatycze

2021    Refleksy ikony, Galeria Fotografii, Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica

2021    Pejzaże metafizyczne: w poszukiwaniu pramiejsca, Galeria Gardzienice, Lublin

2021    Wokół ikony, Galeria TOK, Tucholski Ośrodek Kultury, Tuchola

2020    Okolice ikony, Galeria im. Bolesława Biegasa, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki,  Ciechanów

2020    Odcienie ikony: pejzaże, materie, wizjery, Galeria Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum   Kultury, Ostrołęka

2020    Kształty ikony, Fabryka Sztuk, Tczew

2020    Materia ikony, Galeria Nowy Warzywniak, Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk

2019    Projekcje prześwitu, Galeria Extravagance, Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek  Sielecki, Sosnowiec

2019    Materie i szczeliny, Galeria A, Starogardzkie Centrum Kultury, Starogard Gd

2019    Krajobrazy ikony, Galeria Podlaska, Bialskie Centrum Kultury, Biała Podlaska

2019    Ikonopejzaże: pejzaże metafizyczne, Muzeum Diecezjalne, Toruń

2018    Ikonopasaże: kształty i materie, Płocka Galeria Sztuki, Płock

2018    Fosforescencje, Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek

2018    Na peryferiach ikony: materie, fosforescencje i pejzaże, Galeria Sztuki Współczesnej  Elektrownia, Czeladź

2018    Kilka starych, kilka nowych. Wystawa na dwudziestolecie aktywności twórczej,       Galeria Autorska Szafa, Starogard Gd

2018    Całun, Galeria Autorska Szafa, Starogard Gd

2018    Ikonopasaże: obrazy o ikonach, Galeria Duża, Gniezno

2018    Ikonopasaże, Galeria Muz, Toruń

2017    Materie ikony, Galeria 24B, Starogard Gd

2017    Ikonomaterie: obrazy o ikonach, Nova Galeria, Malbork

2017    Peryferie ikony: ikonomaterie, Galeria Zamkowa, Lubin

2017    Pejzaże ikony, Galeria Autorska Szafa, Starogard Gd

2017    Ikonopejzaże i ikonomaterie, Galeria Spodki, Białystok

2017    Ikonopejzaże: obrazy o ikonach, Galeria Miejska, Inowrocław

2017    Obrazy o ikonach, Fabryka Sztuk, Tczew

2016    Ikonopejzaże, Galeria Akcent, Grudziądz

2016    Ikonopejzaże, Galeria Ring/Galeria Sztuki w Legnicy

2016    Ikonostas 2, Galeria Autorska Szafa, Starogard Gd

2016    Obrazy o ikonach, Galeria Filharmonii Kaszubskiej, Wejherowo

2016    Obrazy o ikonach, Galeria Zamkowa, Zamek Joannitów, Skarszewy

2016    Obrazy o ikonach, Galeria A, Starogard Gd

2015    Obrazy o ikonach, Galeria Zmienna, Supraśl

2015    Obrazy o ikonach, Galeria Mariacka, Gdańsk

2015    Ikonostas, Galeria Autorska Szafa, Starogard Gd

2015    Miejsca, nie-miejsca, Galeria 24B, Starogard Gd

2009    Mała Galeria, Gdańsk

2008    Galeria A, Starogard Gd

2007    Recente schilderijen, Galerie Nieuw Schoten, Haarlem, Holandia

2007    Schilderijen, Galerie Rodipa/Concipio, Tienen, Belgia

2005    Polish Views, Galerie Nieuw Schoten, Haarlem, Holandia

2005    Galerie Concipio, Lubeek, Belgia

2005    Mała Galeria, Gdańsk

2004    Galeria Pod Przepiórczym Koszem, Legnica, Poland, Polandlem, wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskie

2004    Galeria A, Starogard Gd

2002    Galerie Embryo2, Lubbeek, Belgia

2002    PII Gallery, Filadelfia, USA

2001    Leda Gallery, Chicago, USA

2001    Galeria Mariacka, Gdańsk

2001    Galeria Na Lewo, Malbork

2000    Ratusz Miejski, Kościerzyna

2000    Galeria Na Lewo, Malbork

2000    Miejskie Centrum Kultury, Gniew

2000    Galeria na Zamku Joannitów, Skarszewy

2000    Galeria A, Starogard Gd

1999    Miejski Dom Kultury, Gdańsk

1998    Ratusz Staromiejski, Gdańsk

zaplanowane wystawy indywidualne:

11/2021    Pejzaże metafizyczne, Muzeum Ziemi Kociewskiej, Starogard Gd

12/2021    Ślady po ikonie, Galeria Peron, Stacja Orunia, Gdański Archipelag Kultury,

Gdańsk

01/2022    Prześwity, Muzeum im. ks.dr. Władysława Łęgi, Grudziądz

03/2022    Ślady ikony, Puławska Galeria Sztuki, Puławy

04/2021    Wokół Praobrazu i Pramiejsca, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno

04/2022    Obrazy o ikonie, Galeria BDK, Bielski Dom Kultury, Bielsk Podlaski

06/2022    Galeria JDK, Jasielski Dom Kultury, Jasło

08/2022    Galeria Rynek 6, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Jarosław

11/2022    Obrazy o ikonie, Galeria Stara Łaźnia, Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki

09/2023    Pejzaże metafizyczne, Galeria Nova, Malborskie Centrum Kultury, Malbork

2023         Galeria Nowy Warzywniak, Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk

 

wybrane wystawy zbiorowe:

2021     Lwowska Akademia Sztuk Pięknych, Lwów ( Międzynarodowe  Warsztaty Ikonopisów w Nowicy)

2021    Pustka, Galeria Peron, Stacja Orunia, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk

2020    Beyond the Frame, Orleans House Gallery, Londyn, UK

2020    Granice ikony, Galeria Bohema, Warszawa

2019    Festival d’Art Sacre, Senlis, Francja

2018    Gdańskie Biennale Sztuki 2018, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

2018    Kociewie ART., Ratusz Staromiejski, Gdańsk

2018    Wystawa STPS, Galeria A, Starogard Gd

2017    Abstrakcja 2, Galeria Xanadu, Warszawa

2017    Przegląd Sztuki Współczesnej „Nowa Awangarda”, Galeria Szyb Wilson, Katowice

2016    Galeria A, Starogard Gd

2015    Galeria A, Starogard Gd

2014    Annaborg Kunstforening, Hilleroed, Dania

2009    Media Center, Astana, Kazachstan

2007    Me Art Gallery, Waszyngton, USA

2007    Wystawa sztuki polskiej na pięćdziesięciolecie Traktatu Rzymskiego, Rzym, Włochy

2006   Project Palabras para el Viento, Burgos, Hiszpania

2004    Galeria Studio M, Warszawa

2002    Galerie Embryo, Leuven, Belgia

2002    King Hale Gallery, Sarasota, USA

2002    Galeria A, Starogard Gd

 

 

 

Regina Kotłowska: “Jak będą strzelać, patrzcie w niebo”

Kochani ❤ zapraszamy do wysłuchania audycji pani Reginy Kotłowskiej pod tytułem “Jak będą strzelać, patrzcie w niebo”. Audycja poświęcona jest pamięci nauczycieli i księży ziemi smętowskiej zamordowanych w czasie 1939 – 1945.

“1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. Wybuch wojny stał się faktem. Jednak zanim ostatecznie ucichły strzały wrześniowej kampanii i opadł bitewny kurz, na Pomorzu rozpoczęła się bezlitosna polityka eksterminacji narodu – aresztowania, rozstrzeliwania, wywózki do obozu…. Las Szpęgawski, Mniszek, Barbarka… Zajączek, Drewniaczki koło Skórcza… tyle miejsc …”

Audycja bedzie dostępna na muzealnym Facebooku

(https://www.facebook.com/muzeumkociewie)

od dnia 19 października od godziny 18.00. Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Skip to content