Historia Muzeum Ziemi Kociewskiej

W poszukiwaniu początków istnienia Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, należałoby cofnąć się pamięcią do dnia 13 stycznia 1957 roku. Powstało wtedy Zrzeszenie Kociewskie, które stawiało sobie za cel integrację społeczności kociewskiej oraz jej obronę przed unifikacją tożsamości kulturowej środowiska. Zadaniem Zrzeszenia Kociewskiego było pokazanie piękna i wartości kultury ludowej, przełamanie bierności lokalnej społeczności oraz zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w gwarze kociewskiej.

W 1961 roku otwarto w Powiatowym Domu Kultury wystawę tradycyjnego sprzętu ludowego oraz twórczości ludowej Kociewia. Zgromadzono wówczas ponad 300 eksponatów będących dorobkiem rzeźbiarzy: Edmunda i Zygmunta Zielińskich ze Zblewa, Alojzego Stawowego z Bietowa, Henryka Drozdowskiego ze Starogardu i Jana Giełdona z Czarnej Wody. Wystawa ta stała się zaczątkiem małego muzeum w Baszcie Gdańskiej. Jego otwarcie nastąpiło
we wrześniu 1965 r.

Kolejnym etapem działalności było powołanie do życia w 1973 roku Stacji Upowszechniania Wiedzy o Regionie. Jej pierwszą kierowniczką była etnograf Krystyna Laskowska. Wszechstronnej pomocy nowo tworzonej placówce muzealnej udzieliło już prężnie działające Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej. Na bazie tej placówki, po przekazaniu jej pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim, otwarto w 1975 roku pierwszą stałą ekspozycję etnograficzną, poświęconą kulturze ludowej Kociewia. Te wspólne działania zaowocowały powołaniem do życia, decyzją ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1980 roku, Muzeum Ziemi Kociewskiej. Dyrektorem został, tak jak jego poprzedniczka, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Andrzej Błażyński.

Swoją działalnością merytoryczną Muzeum Ziemi Kociewskiej objęło terytorium trzech powiatów: starogardzkiego, świeckiego i tczewskiego. Zabytki i pamiątki prezentowane są
na wystawach stałych o charakterze historycznym, etnograficznym i archeologicznym, zlokalizowanych w Basztach: Narożnej i Gdańskiej oraz oddanym do użytku w 2001 roku nowym budynku administracyjnym Muzeum (ul. Boczna 2). W tym budynku oraz w Ratuszu Miejskim
(ul. Rynek 1) prezentowane są wystawy czasowe.

Skip to content