Wykład odbędzie się dnia 21 września o godzinie 17.00 w głównym budynku Muzeum (ul. Boczna 2).

 

Tematem spotkania będą wybrani gwardianie klasztoru bernardyńskiego w Nowem nad Wisłą w XVIII wieku oraz dorobek ich urzędowania. Mgr Maciej Stawiski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawi życiorysy kilku szczególnie interesujących gwardianów – opowie o ich pochodzeniu geograficznym i społecznym, biegu i profilu ich zakonnej kariery czy otrzymanych tytułach honorowych. Wskaże także ich rolę w życiu religijnym Nowego nad Wisłą oraz w upiększaniu zakonnego kościoła i budynków klasztornych. Gwardian to tytuł przełożonego konwentu bernardyńskiego – czyli klasztoru liczącego przynajmniej 12 zakonników. Gwardianie reprezentowali klasztor na zewnątrz, kierowali pracami budowlanymi, opiekowali się bractwami religijnymi. Nadawali istotny ton życiu w podległym im klasztorze. Zgodnie ze statutami bernardyński gwardian musiał mieć co najmniej 30 lat i posiadać przynajmniej 10 lat stażu w zakonie. Pośród wybranych do przedstawienia gwardianów znajdują się m.in. ojciec Mikołaj Milski sprawujący swój urząd w połowie XVIII wieku oraz ojciec Linus Lilienthal, który sprawował swój urząd w trudnych czasach ostatecznego upadku Rzeczypospolitej w wyniku rozbiorów.

 

Skip to content