Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Mają one służyć upowszechnianiu i pogłębianiu wiedzy o Kociewiu. W każdym z jego numerów znajduje się ponad 20 tekstów (średnio daje to łącznie ponad 250 stron) o tematyce związanej przez treść lub osobę piszącą właśnie z tym regionem etnograficznym. W RYDWANIE odnaleźć można teksty o tematyce archeologicznej, historycznej, etnograficznej. Są to historie dotyczące jednego zabytku, konkretnego człowieka czy wydarzenia albo teksty opisujące szersze zjawiska społeczne czy kulturowe. Jest to swoisty skarbiec i depozyt pamięci wypełniony po brzegi wynikami prac badawczych, źródłami historycznymi, archiwalnymi fotografiami, literaturą, sprawozdaniami oraz cennymi wspomnieniami uporządkowany chronologicznie. Z tego dorobku może śmiało korzystać ucząca się młodzież oraz szerokie grono pracowników naukowych i nie tylko.
W każdym tomie znajduje się słowo od wydawcy, z którego czytelnik może dowiedzieć się pokrótce, w malowniczy sposób, co mieści się w danym numerze. Zakończenie każdego
z tomów wieńczą wytyczna dla autorów, dzięki którym wszystkie teksty są ze sobą spójne wizualnie i “bardziej naukowe”.

Przez lata na łamach RYDWANU zaprezentowała swoje teksty już ponad setka autorów. Są to ludzie świata nauki, studenci, doktoranci, wykładowcy uniwersyteccy, pracownicy muzeów i innych jednostek kultury, a także pasjonaci, ludzie związani
z regionem posiadający o nim ogromną wiedzę.

Warto również wspomnieć, że okładkę RYDWANU każdorazowo zdobi zdjęcie eksponatu ze zbiorów Muzeum Ziemi Kociewskiej.

Należałoby podkreślić unikatowość rocznika ze względu na to, że nie każde muzeum w Polsce wydaje tak obszerne publikacje. RYDWAN jest wydawnictwem szczególnym
na Kociewiu. Periodyk ten dociera zarówno do szkół, na uniwersytety, do bibliotek w kraju
i poza jego granice, ale także do prywatnych osób, które z niecierpliwością czekają na kolejne numery.

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

Skip to content