RYDWAN NR 15 / 2020

RYDWAN NR 15 / 2020

Spis treści

Podziękowania 3
Od Wydawcy 5
Seweryn Pauch
Co można wyczytać z murów średniowiecznych budowli Starogardu Gdańskiego
11
Edward Zimmermann
Początki Skarszew na podstawie źródeł historycznych i badań archeologicznych
30
Aleksandra Szmu
Gwoździe jako element konstrukcyjny w obiektach architektonicznych na przykładzie badań w kościele św. Mikołaja w Gniewie
45
Agata Zamorowska, Jan Jarosz, Sebastian Nowak, Dawid Grupa
Grobowe szaty liturgiczne z krypty południowej w kościele pw. Narodzenia NMP w Piasecznie, woj. pomorskie
65
Maciej Stawiski
Gwardianie klasztoru Bernardynów w Nowem w XVIII wieku. Część 1
80
Tadeusz Grabarczyk
Recepcja polskiej literatury archeologicznej w Towarzystwie Przyrodniczym
w Gdańsku
95
Jakub Michalik
Biżuteria patriotyczna w Polsce w XIX wieku na przykładzie medalionu z symbolem krzyża, kotwicy i serca ze Sztumu
102
Jakub Michalik
Pomiar hydrostatyczny i konserwacja metalowej klamry do buta z Piaseczna
112
Kowalkowski Krzysztof
Alojzy Gusowski (1883–1959). Cechmistrz cechu rzeźniczego w Starogardzie
121
Rafał Openkowski
Der Weichselbote” i „Gazeta Nowska”. Czasopiśmiennictwo w Nowem nad Wisłą od 2. połowy XIX wieku do 1939 roku
139
Rafał Openkowski
Źródła do dziejów harcerstwa w powiecie świeckim w zasobie archiwów Związku Harcerstwa Polskiego do roku 1989
161
Edmund Zieliński
Rękodzielnicy Kociewia. Część 3
174
Adam Linsenbarth
Moje azjatyckie misje zawodowe. Część 2 – Mongolia
186
Agnieszka Laddach
Tożsamość artysty jako podmiotu teorii i teologii kultury
193
Edwin F. Kozłowski
Wiesław Brzoskowski, Skarszewscy patrioci.. 100 lat niepodległości – recenzja
208
Wytyczne dla autorów 213

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN NR 14 / ROK 2019

RYDWAN NR 14 / ROK 2019

Spis treści

Od Wydawcy 3
Jakub Michalik
Analiza gatunku drewna wybranych różańców pochodzących z badań archeologicznych w Gniewie
9
Jakub Michalik
Wybrane monety krzyżackie odkryte podczas badań archeologicznych w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie
17
Seweryn Pauch
Wykorzystanie pamięci kulturowej w datowaniu śladów dołkowych na przykładzie kościoła św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim
24
Maciej Stawiski
Gwardianie klasztoru Bernardynów w Świeciu w XVIII wieku
42
Edward Zimmermann
Pruski klejnot skarszewskiego Bractwa Strzeleckiego
58
Tadeusz Grabarczyk
Spotkanie w Rościszewie
63
Krzysztof Kowalkowski
Partie i organizacje w powiecie starogardzkim w 1922 r. w dokumentach Archiwum Państwowego w Gdańsku
69
Artur Jendrzejewski
Prowokacja w Opaleniu jako przykład metod pracy niemieckich służb wywiadowczych w okresie międzywojennym
81
Daniel Czerwiński
Sowieci w „wyzwolonym” Starogardzie. Komendantura wojenna i pożar w zakładach spirytusowych
92
Róża Janca-Brzozowska
Absolwenci starogardzkiego gimnazjum – funkcjonariusze Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
101
Adam Linsenbarth
Ojciec Wiktor Gramatowski TJ (1928–2004) – wierny syn kociewskiej ziemi
112
Edmund Zieliński
Rękodzielnicy Kociewia część II: Zygmunt Bukowski, Alojzy Dmochewicz, Kazimierz Gołuński
126
Bartłomiej Jankiewicz
Analiza haftu kociewskiego
134
Katarzyna Sturmowska-Hinc
Z badań nad gwarą mieszkańców gminy Osiek
149
Natalia Kalkowska
Mowa dziecięcych lat. O leksemach i wyrażeniach gwarowych w książce Barbary Pawłowskiej Na steckach i mamorach żywota
156
Adam Linsenbarth
Moje azjatyckie misje zawodowe. Część I – Chiny
175
Agnieszka Laddach
,,Ukryte” artysty a kultura uczestnictwa
183
Edwin F. Kozłowski
Historia starogardzkiego gimnazjum w latach 1880–1945 – recenzja
193
Edwin F. Kozłowski
Bedeker Oliwski – recenzja
197
Wytyczne dla autorów 202

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN NR 13 / ROK 2018

RYDWAN NR 13 / ROK 2018

Spis treści

Słowo Od Wydawcy 3
Małgorzata Grupa, Magdalena Wałaszewska
Kościana igła z Owidza
9
Karolina Pukaluk
Jezus jako nauczyciel w Świątyni Jerozolimskiej na przykładzie kwatery Poliptyku Toruńskiego z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie
17
Małgorzata Grupa, Oliwia Warecka
Wybrane różańce z badań w kościele parafialnym pw.św. Mikołaja w Gniewie
31
Marta Kacprzak, Aleksandra Kulesz
Znaleziska grobowe dzianych pończoch z Gniewu
43
Jakub Michalik
Identyfikacja gatunku drewna archeologicznego na przykładzie wybranych trumien odkrytych podczas badań archeologicznych w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie
53
Jakub Michalik
Medaliki z wizerunkiem świętego Ignacego Loyoli pochodzące z badań archeologicznych w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie
60
Michał Pawikowski
Krzyżyk karawakowy z kościoła pw. św. Mikołaja w Gniewie
68
Aleksandra Kulesz
Męskie obuwie niskie z badań w kościele pw. Narodzenia NMP w Piasecznie, gm. Gniew.
79
Tadeusz Grabarczyk
O pożytkach płynących z lektury zapomnianych już tekstów
89
Róża Janca-Brzozowska
Kilka słów o tzw. pomorskich volksdeutschach
97
Adam Linsenbarth
Szwoleżerowie i starogardzianie na szlakach wojennych Brygady Strzelców Karpackich, Armii Andersa i 2. KorpusuPolskiego
110
Adam Linsenbarth
Chorąży Józef Wiśniewski – uczestnik walk o Lwów i Monte Cassino
132
Adam Linsenbarth
Kapral Franciszek Kubiszewski – żołnierz Armii Andersa i 2. Korpusu Polskiego
143
Krzysztof Kowalkowski
Starogardzka poczta w latach 1945-1949
152
Artur Jendrzejewski
Powojenny Starogard i jego okolice w świetle materiałów amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA)
167
Magdalena Wałaszewska
Włodzimierz Hołubowicz (1908-1962) w „okresie toruńskim” (1946-1950) – osiągnięcia naukowe i kontrowersje archeologiczne pierwszych lat powojennych
180
Edmund Zieliński
Rękodzielnicy Kociewia, część I: Alojzy Stawowy, Stanisław Rekowski, Jan Giełdon
194
Andrzej Stachowiak
Współczesne przejawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego na ziemi świeckiej i tczewskiej
205
Mirosława Möller
25-lecie Ludowej Kapeli Kociewskiej
243
Maria Pająkowska-Kensik
Kociewie w gwarowym obrazie świata na podstawie nowej książki Barbary Pawłowskiej Na steckach i mamorach żywota
249
Adam Iwanowski
Na marginesie korekty, cz. II: o imionach, nazwiskach, arce i dżumie
254
Od redakcji
Wytyczne dla autorów
264

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN NR 12 / ROK 2017

RYDWAN NR 12 / ROK 2017

Spis treści

Od Wydawcy 3
Adam Iwanowski
Na marginesie korekty, cz. II: o imionach, nazwiskach, arce i dżumie
9
Adam Ostasz, Paweł Marek Pogodziński, Edyta Przytarska
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Ciecholewach, gm. Starogard Gdański
20
Grzegorz Woliński
W sprawie zaginionej osady o nazwie Kon
29
Sławomir Jagiełło
Opracowanie historyczne terenu dawnego cmentarza w rejonie
skrzyżowania ul. Kościuszki z al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim
52
Jakub Mosiejczyk, Jakub Prager, Magdalena Wałaszewska
Zapomniana nekropola w centrum Starogardu.
Ratownicze badania archeologiczne u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Kościuszki w 2016 roku.
68
Teresa Aleksandrowicz
Medalik św. Jana Nepomucena z wykopalisk w Starogardzie
Gdańskim
80
Enrico Göllner
Rodzina Mac Lean i szlacheckie dobra rycerskie Szczerbięcin
87
Tadeusz Grabarczyk
Alexander Treichel (1837 – 1901) – zapomniany regionalista z pogranicza Kaszub i Kociewia
102
Krzysztof Gradowski
Książka „Pomorska emigracja do Brazylii” – czyli w poszukiwaniu krewnych!
107
Ryszard Szwoch
Pączewskie zapiski kronikarskie ks. Józefa Czubka
117
Róża Janca‑Brzozowska
„Na zielonej Ukrainie, gdzie…” bywali absolwenci starogardzkiego gimnazjum
122
Róża Janca-Brzozowska
Zakończył się rozdział przedwojennej historii starogardzkiego gimnazjum – odszedł Janusz Fankidejski
134
Artur Jendrzejewski
Polski wywiad w Tczewie w okresie międzywojennym XX w.
141
Józef Płoszyński, Adam Iwanowski
Ksiądz Jan Kanty Warczak (1906 – 1962). Jeden z nas.
159
Adam Linsenbarth
Harcerskie reminiscencje
175
Adam Linsenbarth
Moje afrykańskie misje zawodowe (cz. 3.)
188
Krzysztof Kowalkowski
Starogardzcy pocztowcy sportowcami
210
Marta Bloch-Pogodzińska, Paweł Marek Pogodziński
Rekonstrukcje na grodziskach – szansa i zagrożenie (na przykładzie woj. pomorskiego)
220
Izabela Czogała
Wspomnienie o Jerzym Kamińskim
235
Maria Pająkowska-Kensik
Gwara we współczesnej kulturze Kociewia, czyli o sztydze i nie tylko…
241
Adam Iwanowski
Na marginesie korekty: Kokoszkowy, Lalkowy i inne -owy.
247
Wytyczne dla autorów 254

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN NR 11 / ROK 2016

RYDWAN NR 11 / ROK 2016

Spis treści

Słowo od wydawcy 3
Mirosław Błaszkiewicz
Archiwum zmian klimatu i środowiska ostatnich 13 tysięcy lat w dnia Jeziora Czechowskiego na Kociewiu
9
Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
Szpila kościana kultury pomorskiej z grobu w Tymawie, gm. Gniew
16
Mirosław Fudziński, Piotr Fudziński
Grób skrzynkowy kultury pomorskiej z Miłobądza, gm. Tczew
21
Adam Ostasz, Paweł Marek Pogodziński, Edyta Przytarska
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Śliwinach, gm. Tczew
32
Magdalena Wałaszewska
Owidzkie kabłączki skroniowe
43
Tadeusz Grabarczyk
Początki badań archeologicznych na Kociewiu
54
Renata Wiloch-Kozłowska
Tczew – zarys dziejów miasta w oparciu o źródła historyczne i archeologiczne
58
Ryszard Szwoch
Jan z Jani herbu Ostoja na tle swojej epoki (szkic biograficzny)
68
Magdalena Majorek
Wobec śmierci – myśl archeologa
81
Sebastian Nowak
Modni za życia, modni po śmierci. Atłasowy żupan z krypty św. Anny w kościele p.w. św. Mikołaja w Gniewie
88
Janusz Potocki
Szkoła parafialna w Jabłowie
100
Aniela Przywuska
Z historii kociewskich wsi Mirotki i Miryce 1341 – 2004
106
Krzysztof Kowalkowski
Karszanek: z dziejów szkoły w latach 1920 – 1930
147
Artur Jendrzejewski
Afera szpiegowska Erwina Plitta – starogardzkiego działacza “Związku Strzeleckiego” w okresie międzywojennym
179
Jacek Ozimek
Harcerki starogardzkie w latach 1922 – 1959
188
Mariusz Szarmach
Krew na śniegu – walki pod Grabowem Bobowskim na przełomie lutego i marca 1945 roku
227
Daniel Czerwiński
Wojsko wobec podziemia niepodległościowego na terenie powiatu starogardzkiego w 1946 r. – zarys zagadnienia
244
Krzysztof Filip
Amnestia 1956 r. w więzieniu starogardzkim
257
Adam Lisenbarth
Moje afrykańskie misje zawodowe (część druga)
269
Edmund Zieliński
Chwalili tego samego Boga, a że inaczej ?
310
Regina Kotłowska
Wędrowcu, pochyl głowę… Rzecz o kapliczkach
314
Dariusz Rząska
Ignacy Rząska – potomek smolarzy z Osiecznej i Rosochatki, żołnierz 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, leśnik, więzień NKWD
330
Róża Brzozowska-Janca
“Maloj” czyli prof. Henryk Golger
353
Stefan Raszeja
Przyczynek do kształtowania tożsamości regionalnej młodzieży szkolnej
361
Maria Pająkowska-Kensik
Żywotność gwary kociewskiej w tekstach Huberta Pobłockiego
368
Agnieszka Bednarek
Tożsamość etniczno-regionalna mieszkańców wsi Kasparus i Osiek. Rekonesans etnograficzny
376

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN NR 10 / ROK 2015

RYDWAN NR 10 / ROK 2015

Spis treści

Słowo od Wydawcy 003
Beata Górska-Grabarczyk, Tadeusz Grabarczyk
Osada produkcyjna z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Gotelp, stanowisko 14, gmina Czersk (wstępne wyniki badań)
009
Mirosław Fudziński, Piotr Fudziński
Grób skrzynkowy kultury pomorskiej z Tczewa
014
Marta Bloch-Pogodzińska, Adam Ostasz, Paweł M. Pogodziński, Grzegorz Woliński
Zabytki archeologiczne z okresu średniowiecza w Tymawie (gmina Gniew). Przyczynek do badań interdyscyplinarnych
023
Aniela Przywuska
Z historii kociewskich wsi Mirotki i Miryce 1341-2004. Część I
033
Enrico Goellner
Z dziejów miasta Czerska od zarania po 1945 rok
067
Ryszard Szwoch
Starogard trzech mniejszości. Próba zarysu
087
Regina Kotłowska
Strzygi, czarownice i farmazony w spotkaniu z legendą Reginy Kotłowskiej
103
Sonia Klein-Wrońska
Domy podcieniowe
117
Róża Janca-Brzozowska
Z historii starogardzkiego gimnazjum
134
Janusz Morkowski
Historia firmy Kurta Boskampa „Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna Starogard” w Starogardzie Gdańskim w latach 1935-1945
139
Bożena Ronowska
Bożena Stelmachowska – życiorys prawdziwy wg Wandy Brzeskiej
157
Maria Pająkowska-Kensik
O wizji ziemskiego raju w tekstach Franciszki Powalskiej z Pinczyna
166
Jan Banacki
Upiór Borów Tucholskich
174
Jacek Ozimek
Harcerska wyprawa do Warszawy z roku 1926. Dziennik podróży A. Gregorkiewicza
190
Artur Jendrzejewski
Organizacja i działalność terenowych komórek Straży Granicznej w rejonie Starogardu w 1939 r. – zarys problematyki
208
Tadeusz Wrycza
Historia lodołamacza wiślanego „Jaguar” ex. „Gabriel Narutowicz”
219
Waldemar Kowalski
Wojenny nekrolog parafii Smętowo Graniczne
241
Daniel Czerwiński
PUBP w Starogardzie a wybory 1947 r. – zarys problematyki
264
Krzysztof Filip
Przestępczość kryminalna Sowietów w mieście i powiecie starogardzkim w 1945 roku. Zarys problemu
276
Krzysztof Filip
Przemiany organizacyjne starogardzkiej „bezpieki” w 1956 roku
299
Marian Kamiński
Moja droga do Afryki – ze wspomnień wykładowcy akademickiego w Zairze
334
Adam Linsenbarth
Moje afrykańskie misje zawodowe
345
Krzysztof Kowalkowski
Działalność Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków (2005-2014)
367
Magdalena Kalkowska
Działalność Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego w roku 2013
396
Marian Kochanowski
Mieczysław Haftka (1937-2014). Szkic do portretu badacza dziejów Pomorza Wschodniego
399
Stefan Raszeja
Pożegnanie Józefa Weltrowskiego
404
Ryszard Szwoch
Nowości wydawnicze z Kociewia ostatnich lat (na prawach suplementu)
406

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

Skip to content