Spis treści

Od Wydawcy 3
Adam Iwanowski
Na marginesie korekty, cz. II: o imionach, nazwiskach, arce i dżumie
9
Adam Ostasz, Paweł Marek Pogodziński, Edyta Przytarska
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Ciecholewach, gm. Starogard Gdański
20
Grzegorz Woliński
W sprawie zaginionej osady o nazwie Kon
29
Sławomir Jagiełło
Opracowanie historyczne terenu dawnego cmentarza w rejonie
skrzyżowania ul. Kościuszki z al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim
52
Jakub Mosiejczyk, Jakub Prager, Magdalena Wałaszewska
Zapomniana nekropola w centrum Starogardu.
Ratownicze badania archeologiczne u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Kościuszki w 2016 roku.
68
Teresa Aleksandrowicz
Medalik św. Jana Nepomucena z wykopalisk w Starogardzie
Gdańskim
80
Enrico Göllner
Rodzina Mac Lean i szlacheckie dobra rycerskie Szczerbięcin
87
Tadeusz Grabarczyk
Alexander Treichel (1837 – 1901) – zapomniany regionalista z pogranicza Kaszub i Kociewia
102
Krzysztof Gradowski
Książka „Pomorska emigracja do Brazylii” – czyli w poszukiwaniu krewnych!
107
Ryszard Szwoch
Pączewskie zapiski kronikarskie ks. Józefa Czubka
117
Róża Janca‑Brzozowska
„Na zielonej Ukrainie, gdzie…” bywali absolwenci starogardzkiego gimnazjum
122
Róża Janca-Brzozowska
Zakończył się rozdział przedwojennej historii starogardzkiego gimnazjum – odszedł Janusz Fankidejski
134
Artur Jendrzejewski
Polski wywiad w Tczewie w okresie międzywojennym XX w.
141
Józef Płoszyński, Adam Iwanowski
Ksiądz Jan Kanty Warczak (1906 – 1962). Jeden z nas.
159
Adam Linsenbarth
Harcerskie reminiscencje
175
Adam Linsenbarth
Moje afrykańskie misje zawodowe (cz. 3.)
188
Krzysztof Kowalkowski
Starogardzcy pocztowcy sportowcami
210
Marta Bloch-Pogodzińska, Paweł Marek Pogodziński
Rekonstrukcje na grodziskach – szansa i zagrożenie (na przykładzie woj. pomorskiego)
220
Izabela Czogała
Wspomnienie o Jerzym Kamińskim
235
Maria Pająkowska-Kensik
Gwara we współczesnej kulturze Kociewia, czyli o sztydze i nie tylko…
241
Adam Iwanowski
Na marginesie korekty: Kokoszkowy, Lalkowy i inne -owy.
247
Wytyczne dla autorów 254

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

Skip to content