Spis treści

Słowo Od Wydawcy 3
Małgorzata Grupa, Magdalena Wałaszewska
Kościana igła z Owidza
9
Karolina Pukaluk
Jezus jako nauczyciel w Świątyni Jerozolimskiej na przykładzie kwatery Poliptyku Toruńskiego z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie
17
Małgorzata Grupa, Oliwia Warecka
Wybrane różańce z badań w kościele parafialnym pw.św. Mikołaja w Gniewie
31
Marta Kacprzak, Aleksandra Kulesz
Znaleziska grobowe dzianych pończoch z Gniewu
43
Jakub Michalik
Identyfikacja gatunku drewna archeologicznego na przykładzie wybranych trumien odkrytych podczas badań archeologicznych w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie
53
Jakub Michalik
Medaliki z wizerunkiem świętego Ignacego Loyoli pochodzące z badań archeologicznych w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie
60
Michał Pawikowski
Krzyżyk karawakowy z kościoła pw. św. Mikołaja w Gniewie
68
Aleksandra Kulesz
Męskie obuwie niskie z badań w kościele pw. Narodzenia NMP w Piasecznie, gm. Gniew.
79
Tadeusz Grabarczyk
O pożytkach płynących z lektury zapomnianych już tekstów
89
Róża Janca-Brzozowska
Kilka słów o tzw. pomorskich volksdeutschach
97
Adam Linsenbarth
Szwoleżerowie i starogardzianie na szlakach wojennych Brygady Strzelców Karpackich, Armii Andersa i 2. KorpusuPolskiego
110
Adam Linsenbarth
Chorąży Józef Wiśniewski – uczestnik walk o Lwów i Monte Cassino
132
Adam Linsenbarth
Kapral Franciszek Kubiszewski – żołnierz Armii Andersa i 2. Korpusu Polskiego
143
Krzysztof Kowalkowski
Starogardzka poczta w latach 1945-1949
152
Artur Jendrzejewski
Powojenny Starogard i jego okolice w świetle materiałów amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA)
167
Magdalena Wałaszewska
Włodzimierz Hołubowicz (1908-1962) w „okresie toruńskim” (1946-1950) – osiągnięcia naukowe i kontrowersje archeologiczne pierwszych lat powojennych
180
Edmund Zieliński
Rękodzielnicy Kociewia, część I: Alojzy Stawowy, Stanisław Rekowski, Jan Giełdon
194
Andrzej Stachowiak
Współczesne przejawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego na ziemi świeckiej i tczewskiej
205
Mirosława Möller
25-lecie Ludowej Kapeli Kociewskiej
243
Maria Pająkowska-Kensik
Kociewie w gwarowym obrazie świata na podstawie nowej książki Barbary Pawłowskiej Na steckach i mamorach żywota
249
Adam Iwanowski
Na marginesie korekty, cz. II: o imionach, nazwiskach, arce i dżumie
254
Od redakcji
Wytyczne dla autorów
264

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

Skip to content