Spis treści

Słowo od wydawcy 3
Mirosław Błaszkiewicz
Archiwum zmian klimatu i środowiska ostatnich 13 tysięcy lat w dnia Jeziora Czechowskiego na Kociewiu
9
Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
Szpila kościana kultury pomorskiej z grobu w Tymawie, gm. Gniew
16
Mirosław Fudziński, Piotr Fudziński
Grób skrzynkowy kultury pomorskiej z Miłobądza, gm. Tczew
21
Adam Ostasz, Paweł Marek Pogodziński, Edyta Przytarska
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Śliwinach, gm. Tczew
32
Magdalena Wałaszewska
Owidzkie kabłączki skroniowe
43
Tadeusz Grabarczyk
Początki badań archeologicznych na Kociewiu
54
Renata Wiloch-Kozłowska
Tczew – zarys dziejów miasta w oparciu o źródła historyczne i archeologiczne
58
Ryszard Szwoch
Jan z Jani herbu Ostoja na tle swojej epoki (szkic biograficzny)
68
Magdalena Majorek
Wobec śmierci – myśl archeologa
81
Sebastian Nowak
Modni za życia, modni po śmierci. Atłasowy żupan z krypty św. Anny w kościele p.w. św. Mikołaja w Gniewie
88
Janusz Potocki
Szkoła parafialna w Jabłowie
100
Aniela Przywuska
Z historii kociewskich wsi Mirotki i Miryce 1341 – 2004
106
Krzysztof Kowalkowski
Karszanek: z dziejów szkoły w latach 1920 – 1930
147
Artur Jendrzejewski
Afera szpiegowska Erwina Plitta – starogardzkiego działacza “Związku Strzeleckiego” w okresie międzywojennym
179
Jacek Ozimek
Harcerki starogardzkie w latach 1922 – 1959
188
Mariusz Szarmach
Krew na śniegu – walki pod Grabowem Bobowskim na przełomie lutego i marca 1945 roku
227
Daniel Czerwiński
Wojsko wobec podziemia niepodległościowego na terenie powiatu starogardzkiego w 1946 r. – zarys zagadnienia
244
Krzysztof Filip
Amnestia 1956 r. w więzieniu starogardzkim
257
Adam Lisenbarth
Moje afrykańskie misje zawodowe (część druga)
269
Edmund Zieliński
Chwalili tego samego Boga, a że inaczej ?
310
Regina Kotłowska
Wędrowcu, pochyl głowę… Rzecz o kapliczkach
314
Dariusz Rząska
Ignacy Rząska – potomek smolarzy z Osiecznej i Rosochatki, żołnierz 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, leśnik, więzień NKWD
330
Róża Brzozowska-Janca
“Maloj” czyli prof. Henryk Golger
353
Stefan Raszeja
Przyczynek do kształtowania tożsamości regionalnej młodzieży szkolnej
361
Maria Pająkowska-Kensik
Żywotność gwary kociewskiej w tekstach Huberta Pobłockiego
368
Agnieszka Bednarek
Tożsamość etniczno-regionalna mieszkańców wsi Kasparus i Osiek. Rekonesans etnograficzny
376

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

Skip to content