POMOC UKRAINIE

Muzeum Ziemi Kociewskiej przyłącza się do zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy.

Od dziś możecie dostarczać  najpotrzebniejsze dary.

Żywność: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania, mleko dla dzieci

Higiena osobista: pasta do zębów, szczoteczki do zębów, mydło, szampon, odżywki, chusteczki suche i mokre, ręczniki, ręczniki kuchenne, pampersy dla dzieci.

 

Apteczka: opatrunki, bandaże i siatki opatrunkowe, wata, opaski uciskowe, środki przeciwbólowe i leki uspokajające (bez recepty), podpaski.

 

Spanie i ubranie: śpiwory, kołdry, koce, małe poduszki, maty i materace turystyczne, koce termiczne.

 

Inne: termosy, szybkowary, powerbanki, najlepiej na baterie, latarki załadowane bateriami, garnki, kredki, pisaki, klej, bloki, zeszyty, gry planszowe, zabawki

 

 

 

FERIE ZIMOWE W MUZEUM

FERIE ZIMOWE PO KOCIEWSKU 2022

 

WARSZTATY:

-Warsztaty genealogiczne: Poznajemy historię naszej rodziny.

Warsztaty składać się będą z 5 spotkań. Poniżej przedstawione zostaną tematy poszczególnych zajęć:

1. Tworzymy drzewo genealogiczne

2. Metryki i inne źródła przydatne dla genealoga cz. 1

3. Metryki i inne źródła przydatne dla genealoga cz. 2

4. Archiwum rodzinne – jak dbać o rodzinne pamiątki

5. Podsumowanie warsztatów, seria pytań i odpowiedzi

 

 

– Kolorowanki dot. zabytków Starogardu Gdańskiego oraz inne muzealne zagadki (krzyżówki, rozsypanki, rebusy itp.),

– Kolorowanki, labirynty, rozsypanki, wykreślanki dot. stroju kociewskiego,

– Kolorowanki, pieczątki z elementami haftu kociewskiego oraz zabawa w postaci układanki z elementami hafciarskimi regionu.

 

GRY:

– Możliwość zagrania w gry związane z miastem (rodzinna gra planszowa, rodzinna gra w pary, puzzle)

 

FILMY:

“Pozdrowienia z Kociewia!” przygotowany przez Anię i Marcina, którzy prowadzą bloga “GDZIWWYJECHAĆ.PL” i kanał podróżniczy “Wędrowne Motyle”,

– “Kociewie: stolica mody, czemu nie?”, który został przygotowany przez Północna TV,

Dusza Kociewia – twórczość ludowa na Kociewiu – rzeźba”.

– „Dusza Kociewia – twórczość ludowa na Kociewiu – gadki kociewskie”,

– „Dusza Kociewia – twórczość ludowa na Kociewiu – tradycyjny haft kociewski”,

– „Dusza Kociewia – Modrzewiowy Dworek w Szteklinie”.

 

TEATR LALEK:

– “Czerwony Kapturek”

– “O siedmiu krasnoludkach”

– “Żuraw i czapla”

– “Złoto króla Megamona”

– “O przekupnych zwierzętach”

 

Możliwość łączenia ze sobą poszczególnych atrakcji. Dodatkowo bezpłatne zwiedzanie Muzeum dla grup dzieci i młodzieży z opiekunem po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 58 56 246 75.

 

 

 

Pierwszy Festiwal Twórczości Plastycznej Młodzieży: “Świat wokół mnie”

Zapraszamy młodzież!

Masz talent, lubisz malować, rysować, fotografować, jesteś kreatywny, patrzysz
z ciekawością na otaczający Ciebie świat. Daj się poznać!

Masz okazję zaprezentować swoją twórczość dla szerszej publiczności
w prestiżowym miejscu, gdzie swoje prace prezentują wybitni profesjonalni artyści. W miejscu, gdzie sztuka współczesna przenika się z tradycją i historią naszego regionu.

To także okazja dla Ciebie, by wymienić doświadczenia artystyczne z młodzieżą
z innych szkół w naszym powiecie.

To okazja, aby wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Pierwszy Festiwal

Twórczości Plastycznej Młodzieży

„Świat wokół mnie”

 

REGULAMIN  KONKURSU

 

Organizatorzy:

 Muzeum Ziemi Kociewskiej

ul. Boczna 2

 83-200 Starogard Gdański

 muzeum-starogard@wp.pl

 tel.+48 58 562 4675

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im.Noblistów Polskich

ul. Sobieskiego 6

83-200 Starogard Gdański

szkola@zse.com.pl

tel.+48 58 56 222 49

 

Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
ratusz@um.starogard.pl
tel. +48 58 530 602

 

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańśkim
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański
starostwo@powiatstarogard.pl
tel. (58) 767 35 00, (58) 767 35 01

 

 

      Zapraszamy do udziału w konkursie młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z powiatu starogardzkiego.

Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych oraz szkół.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

To pierwsza edycja konkursu skierowana do młodzieży.

Mamy nadzieje, że nasza inicjatywa spotka się z entuzjazmem młodych twórców i będzie początkiem czegoś pięknego na przyszłe lata oraz następnych, bardziej rozbudowanych edycji konkursu.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz myślenia plastycznego młodego człowieka,
 • stworzenie możliwości artystycznej wypowiedzi,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży,
 • rozwój talentów plastycznych,
 • wymiana artystycznych doświadczeń uczestników festiwalu,
 • kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury. 

 

Temat:

Temat tegorocznej, a zarazem pierwszej edycji konkursu jest bardzo uniwersalny. Zachęca do wnikliwej obserwacji najbliższego otoczenia i zaprasza do artystycznych poszukiwań. 

Otaczający nas świat jest bardzo bogaty w to, co spotykamy na co dzień, ale też w to, co napotykamy niespodziewanie na swojej drodze.

Może zachwyci Was i zainspiruje ciekawy pejzaż, gra światła wśród gałęzi drzew, architektura w świetle nocnej latarni czy też zając przemykający ścieżkę podczas niedzielnego spaceru?

Inspiracji w każdym otoczeniu można znaleźć nieskończenie wiele, a obserwacja świata może stać się najwspanialszą przygodą.

Zatem do dzieła! Przenośmy na papier wszystko o czym szepcze nam nasza wrażliwość.

Z niecierpliwością czekamy na efekty.

 

Technika:

 • malarstwo – format kartki lub płótna minimum A3 do A1
 • rysunek – format minimum A4 do A1
 • grafika – format A4
 • fotografia – format A4

 

Przygotowanie prac:

– prace wykonane w technikach pastelu suchego i węgla prosimy utrwalić

– prosimy nie rolować prac

 

Warunki uczestnictwa:

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę (Załącznik nr 3)

 

            Każda praca powinna mieć przyklejone na jej odwrocie OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, natomiast osoby pełnoletnie wypełniają Załącznik nr 2 (załączniki do pobrania na dole strony).

 

Prace prosimy dostarczać na adres:

Muzeum Ziemi Kociewskiej

ul. Boczna 2

83-200 Starogard Gdański

Na kopercie z pracami należy umieścić dopisek „Konkurs – Świat wokół mnie”.

Prace dostarczane są na koszt uczestnika.

 

Jury:

Selekcji i oceny prac dokona Komisja Konkursowa złożona z profesjonalnych artystów plastyków oraz pracowników Muzeum Ziemi Kociewskiej.

Osoby nagrodzone o wynikach konkursu zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych muzeum, szkoły oraz na Facebooku.

 

Terminy:

18.03.2022 – Ostateczny termin dostarczenia prac (Uwaga! Liczy się termin otrzymania pracy przez organizatora, a nie data stempla pocztowego).

22.03.2022 – Posiedzenie komisji konkursowej.

23.03.2022 – Ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach organizatorów oraz Facebooku.

25.03.2022 o godz. 17:00 – Oficjalne otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Kociewskiej oraz wręczenie nagród. Zastrzegamy, że termin otwarcia może ulec zmianie (laureaci i osoby wyróżnione zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród). Informacja taka znajdzie się również na oficjalnych stronach organizatorów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy oraz fundatorzy nagród w niniejszym konkursie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac uczestników konkursu w prasie, Internecie oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i fundatorów.

Prace nienagrodzone można będzie odbierać po zakończeniu wystawy, w terminie od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r., w godzinach pracy Muzeum Ziemi Kociewskiej. Po wyznaczonym terminie prace pozostają w gestii organizatorów i już nie będzie można ich odebrać.

 1. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest autorem/autorką.
 3. Prace niezgodne z wymogami konkursu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 4. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
 5. Nieodebrane nagrody w terminie trzech miesięcy od daty wernisażu przechodzą na własność organizatorów.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Prelekcja Zbigniewa Potockiego na temat POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prelekcji Zbigniewa Potockiego na temat POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Prelekcja będzie dostępna na profilu społecznościowym Facebook Muzeum Ziemi Kociewskiej (https://www.facebook.com/muzeumkociewie) od dnia 18 stycznia, od godziny 18.00.

Powstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku i skierowane było przeciw Imperium Rosyjskiemu, było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Powstanie to miało charakter wojny partyzanckiej. W czasie jego trwania stoczono około 1200 bitew oraz potyczek, a przez polskie szeregi przewinęło się blisko 200.000 osób. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się przegraną powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy poległo w walkach, blisko 1000 osób stracono, około 38.000 skazano na katorgę lub zesłanie na Syberię, a około 10.000 tysięcy wyemigrowało. Wojska rosyjskie pacyfikowały powstanie z dużą determinacją i okrucieństwem. Miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom były palone, zdarzały się również przypadki rzezi ludności cywilnej. Niszczono także dobra kultury. Z wykładu dowiemy się o tym, że pomimo niepowodzenia militarnego, powstanie styczniowe osiągnęło część celów politycznych, a także o kociewskich aspektach tego zrywu narodowego.

 

Na zdjęciu: Powstańcy styczniowi (autor Walery Eljasz-Radzikowski)

 

Wernisaż wystawy: “Medalierstwo polskie ze zbiorów Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim”

Pod powyższym tytułem w Muzeum Ziemi Kociewskiej zostanie otwarta wystawa eksponująca medale znajdujące się w zbiorach naszego muzeum. Zwiedzający  będą mieli możliwość usłyszeć o początkach sztuki medalierskiej w Europie i w Polsce, poznają mecenasa medalierstwa a jednocześnie założyciela Mennicy Warszawskiej. Dowiedzą się skąd pochodził główny medalier przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Poznają także z jakich wyjątkowych okazji wybijano medale. Będzie można dowiedzieć się, jakie miały kształty, począwszy od okrągłych ale nie tylko. Szczegóły będzie można obejrzeć w sali wystawowej Ratusza Miejskiego w Rynku.

Wystawa ta otwiera tegoroczny sezon działalności wystawienniczej naszego Muzeum w Ratuszu.

Czas trwania: otwarcie wernisażu 21 stycznia 2022 r. a jego zakończenie 18 marca b.r.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej interesującej wystawy!!!

Wernisażwystawy “Artur Hossa – cmentarze pomorskie w obiektywie”

Kochani ❤ serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy “Artur Hossa – cmentarze pomorskie w obiektywie”, który odbędzie się dnia 14 stycznia (piątek) o godzinie 18.00 w głównym budynku Muzeum Ziemi Kociewskiej (ul. Boczna 2).

Wystawa jest rezultatem wizyt fotografa na kilku pomorskich cmentarzach różnych wyznań. Są to zdjęcia zarówno ze zwykłych spacerów, jak i podniosłych uroczystości. Fotografie będą wykonane w kolorze oraz czarno-bieli. Zdjęciom z każdego cmentarza towarzyszyć będzie jego krótki rys historyczny.

 

 

Zbigniew Potocki: “Przyczyny, przebieg i skutki wybuchu Powstania Listopadowego”

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego wykładu na temat POWSTANIA LISTOPADOWEGO. Opowie o nim historyk – kustosz w Muzeum Ziemi Kociewskiej – Zbigniew Potocki. Wykład dostępny będzie od wtorku 16 listopada 2021 roku od godziny 18.00, na portalu społecznościowym Facebook Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Przemija czas, zmieniają się pokolenia, pozostaje pamięć o ważnych wydarzeniach w wielowiekowych dziejach naszej Ojczyzny. W tym roku, już po raz 190 przywołujemy do pamięci rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Było ono największym zrywem niepodległościowym Polaków w XIX wieku, skierowanym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. W powstanie było zaangażowanych około 140 tysięcy ludzi, którzy przez 10 miesięcy prowadzili walkę z największą potęgą militarną ówczesnej Europy, odnosząc w niej poważne choć tylko przejściowe sukcesy. Upadek Powstanie Listopadowego pociągnął za sobą daleko idące skutki: polityczne, prawne, kulturalne, demograficzne i gospodarcze. Bilans upadku był pod wieloma względami tragiczny dla Polaków.

 

 

Na zdjęciu: obraz Wojciecha KossakaStarcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w Łazienkach 29 listopada 1830

 

WARSZTATY Z ARTETERAPII – OZDOBY SWIĄTECZNE

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty z arteterapii, które odbędą się dnia 6 listopada (sobota) w godzinach od 10.30 do 13.30 w głownym budynku Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (ul. Boczna 2). 

 

Kochani, zapraszamy na kolejne warsztaty z arteterapii, które poprowadzi pani Asia Górecka. Będziemy przygotowywać ozdoby świąteczne m.in. choinki z łupinek od pistacji. Zapraszamy starsze dzieciaki oraz młodsze dzieci wraz z rodzicami ze względu na pracę z klejem na gorąco. Na zajęciach także popracujemy techniką scrapbooking. Warsztaty odbędą się w soboę 6 listopada w godzinach od 10.30 do 13.30 w głównym bydynku Muzeum na ul. Bocznej 2. Udział jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy ?

 

Izabela Czogała: “Edmund Zieliński – twórca ludowy, rzeźbiarz, malarz, publicysta, propagator sztuki ludowej”

Serdecznie zapraszamy do zobaczenia prezentacji multimedialnej pod tytułem “Edmund Zieliński – twórca ludowy, rzeźbiarz, malarz, publicysta, propagator sztuki ludowej”, którą przygotowała pani Izabela Czogała. Prelekcja będzie dostępna na profilu społecznościowym Facebook Muzeum Ziemi Kociewskiej (https://www.facebook.com/muzeumkociewie) od dnia 2 listopada, od godziny 18.00.

 

Edmund Zieliński jest twórcą ludowym, rzeźbiarzem, malarzem, publicystą, propagatorem sztuki ludowej. Jednak najbardziej znany jest z rzeźbiarstwa. Jak sam o sobie pisze: „Jestem Kociewiakiem. Urodziłem się [3 czerwca 1940 roku] w kociewskiej wsi Białachowo [k. Starogardu Gdańskiego] w pow. starogardzkim. Od 1954 do 1966 mieszkałem w Zblewie. Od 1966 także jestem mieszkańcem Gdyni. W tym roku tu się ożeniłem [z Danutą z d. Kołodziejska] i tu zamieszkałem. Ale moje miejsce jest na wsi kociewskiej i tam wrócę. W swych pracach rzeźbiarskich wierny jestem tematyce kociewskiej. Motywy do mych rzeźb czerpię z życia ludzi pomiędzy którymi przebywałem do 1966 roku”.

 

Skip to content