RYDWAN NR 5 / ROK 2010

Spis treści

Słowo od wydawcy 003
Andrzej Kamiński, Janusz Urban
Walory przyrodnicze Kociewia Starogardzkiego
007
Piotr Stencel
Od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza
Starożytni mieszkańcy Pojezierza Starogardzkiego
029
Marian Kochanowski
Dwieście lat odkryć archeologicznych na ziemi starogardzkiej
037
Aleksander Piasecki, Paweł M. Pogodziński
System drenów odwadniających na stanowisku w Kościelnej Jani
050
Marian Kochanowski
Woda w rurach płynie przez Skarszewy już od 700 lat…
058
Józef Włodarski
Cały rodzaj ludzki powinniśmy uważać za swoich krewnych…
Krystyna Aleksandra – królowa Szwedów, Gotów i Wandalów
073
Krzysztof Gradowski
Brazylia – nasi pionierzy i ich kaplice
078
Wiesław Gogan
Z dziejów kolei na Kociewiu (1852-1909)
088
Tadeusz Wrycza
Z historii żeglugi śródlądowej w Delcie Wisły
100
Krzysztof Korda
Towarzystwa ludowe na Kociewiu 1891-1920
121
Jan Banacki
Nadleśnictwo Starogard dawniej i dziś
132
Wiesław Gogan
Pluton trębaczy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
151
Adam Linsenbarth
Historia pewnej fotografii
171
Krzysztof Filip
Idziemy tam, gdzie ostatnia świeci szubienica…
Izydor Gencza (*1919) – inspirator, współtwórca i komendant Jaszczurki
187
Tomasz Wiczyński
Dekada z Kulturą Kociewia
197
Sprostowania i uzupełnienia 208

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN 1(4) / 2009

Spis treści

Od Wydawcy 003
Tadeusz Grabarczyk
Zniszczone cmentarzysko pradziejowe w Osowie Leśnym
008
Aniela Przywuska
Reces między dworem i włościanami z Kościelnej Jani
010
Viktor Ignacy Kozłowski
Kropla wody ze znikających źródeł
019
Piotr Szubarczyk
W Szymbarku stanął pomnik pomorskich emigrantów
027
Mariusz Kardas
Ksiądz Władysław Antoni Mosiński – proboszcz pomorskich Kresów
034
Adam Linsenbarth
Z ziemi podolskiej i kijowskiej do Polski Casus rodu Linsenbarthów
– dokończenie sagi rodzinnej z poprzedniego numeru Rydwanu
040
Józef Włodarski
Żurawiejki polskich pułków kawalerii
066
Piotr Szubarczyk
Polityka „umacniania niemczyzny” na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej wcielonych do Rzeszy (1939-1945) i jej skutki w powiecie starogardzkim
073
Ryszard Szwoch
Eksterminacja mieszkańców Starogardu w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej
112
Danuta Baczewska
To był brat mojego dziadka… Franciszek Nowak (*2 XII 1897 †15 X 1939)
122
Antoni Górski
Wojna i początek okupacji w Starogardzie
127
Róża Janca-Brzozowska
Z historii Kociewia czasu II wojny światowej
131
Agnieszka Gusowska
Wojenne, tajne nauczanie na Kociewiu
158
Lucjan Balewski, Celina Czudek, Jerzy Hoppe, Piotr Szubarczyk
Polacy z Pomorza w Wehrmachcie
164
Piotr Szubarczyk
Grabowo – zapomniana zbrodnia niemiecka
179
Marian Kochanowski, Paweł M. Pogodziński
Archeologia na tropach… II wojny światowej
183
Grzegorz Dunajski, Janusz Urban
Natura 2000 na Kociewiu Starogardzkim
194
Aleks Kuczorra
Założenia do utworzenia Kociewskiego Parku Krajobrazowego – dokończenie artykułu z poprzedniego numeru
210
Tadeusz Sadkowski
Czy w Starogardzie jest miejsce (i klimat…) dla muzeum na wolnym powietrzu?
227
Maria Brzozowska
Przestrzenie umierania
231
Andrzej Grzyb
Jak ratowano od zapomnienia legendy kociewskie
239

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN 1(3) / 2008

Spis treści

Marian Kochanowski
Owidz – archeologia na turystycznym szlaku
008
Piotr Stencel
Rola owidzkiego grodziska w działalności stowarzyszenia FIBULA
017
Andrzej Grzyb
Zaginione kamienne kręgi ze Złegomięsa
021
Marian Kochanowski
Wybrane problemy rozpoznania Starogardu z okresu wczesnomiejskiego (wiek XIV)
024
Krzysztof Gradowski
Emigracja i tożsamość polska w Brazylii
033
Vitor Kozowski
Troszeczkę o moich dziadkach…
List z Brazylii
058
Ryszard Szwoch
Cmentarz polskich osadników w kanadyjskim Wilnie
069
Ryszard Szwoch
Udział przedstawicieli współczesnej Polonii w życiu Australii
078
Adam Linsenbarth
Z ziemi podolskiej i kijowskiej do Starogardu
Casus rodu Linsenbarthów
091
Róża Janca-Brzozowska
128 lat starogardzkiego Gimnazjum
O niektórych osobach w różny sposób ze szkołą związanych
114
Mariusz Kardas
Jan Brejski (*1863 †1934)
126
Mariusz Kardas
Feliks Bolt (*1864 †1940)
131
Piotr Szubarczyk
Wojciech ze Starogardu
Doktor Wojciech Jedlina-Jacobson (*1885 †1961)
135
Piotr Szubarczyk
Przesłanie ks. Johannesa Paula Aeltermanna (*1876 †1939)
140
Janusz Marszalec
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Starogardzie 1945-1956
151
Piotr Szubarczyk
Tereska, Kazik i inni
Sprawa starogardzkich “Filomatów” 1951-1952
191
Aleks Kuczorra
Założenia do utworzenia Kociewskiego Parku Krajobrazowego
207
Anna Weronika Brzezinska
Wybrane elementy tradycyjnej kultury ludowej Kociewia w świetle materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego
211
Anna Weronika Brzezińska
Małgorzata Wosińska
Nieistnienie folkloru kociewskiego
Dokumentacja tańców kociewskich przez Witolda Nalepę
225
Leszek Kubiak
Wskrzeszenie tradycji kawaleryjskiej w Starogardzie
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
236
Maria Kiełb-Stańczuk
Czy zabytki są nam w Starogardzie potrzebne?
252
Maria Brzozowska
Mieszczanin dziś…
260
Edmund Zieliński
Zjazd Twórców Ludowych Pomorza Gdańskiego
267
† Bogdan Faltynowski (1956-2008) 271

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN 1(2) / 2007

Spis treści

Marian Kochanowski
Starogard – osada, wieś, miasto
Szkic do dziejów wczesnolokacyjnej stolicy Kociewia
006
Grzegorz M. Mykowski
Kociewiacy – pierwsi polscy emigranci w Nowej Zelandii
013
Ryszard Szwoch
Polonia w Kanadzie
Przyczynek do dziejów powojennej emigracji pomorskiej
046
Mariusz Kordas
Droga do chwały 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 1914-1944
070
Ryszard Szwoch
2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich w życiu codziennym Starogardu
084
Wiesław Gogan
Sport konny w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
097
Wiesław Gogan
Obchody 20-lecia 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w roku 1934
110
Wiesław Gogan
Więc pijmy zdrowie… Szwoleżerska piosenka ze Starogardu
126
Piotr Szubarczyk
O piechocie nie śpiewamy
135
Grzegorz Oller
Źródła muzyki ludowej na Kociewiu a edukacja regionalna
143
Mirosława Möller
Historia pieśnią malowana
160
Maria Brzozowska
O ważności krajobrazu słów kilka
166
Maria Brzozowska
Maria Kiełb-Stańczuk
O odnowie przestrzeni miejskich w Starogardzie Gdańskim
171
Edmund Zieliński
Spotkali się w Bytoni
Felieton
180

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

RYDWAN 1 / 2006

Spis treści

Tadeusz Grabarczyk
Historia starożytna Kociewia w świetle badań archeologicznych
006
Henryk Paner, Danuta Król
Dziedzictwo archeologiczne powiatu starogardzkiego Stan i perspektywy
013
Marek Smoliński
„[…] coadiutorem constituere volens” Dokument princepsa Grzymisława na rzecz joannitów z 1198 r. w świetle nadań czynionych na rzecz szpitalników w Niemczech, Czechach i Polsce.
024
Daniel Kubiak
Grodzisko na wzgórzu św. Jana w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych
042
Edward Breza
Nazwiska mieszkańców Kociewia
060
Maria Pająkowska-Kensik
Stan badań gwar kociewskich i ich żywotność na progu XXI wieku
071
Sonia Klein, Tadeusz Sadkowski
Tradycyjna architektura drewniana w powiecie starogardzkim – przemijający pejzaż kulturowy
083
Aniela Przywuska
Kociewska Gmina Smętowo Graniczne. Wybrane problemy z zakresu historii.
105
Anna Weronika Brzezińska
Kociewie w świetle badań nad upowszechnianiem kultury regionalnej.
144
Andrzej Grzyb
Splatanie dawnego z nowym. Elementy tradycji regionalnej z przełomu XIX i XX wieku, a dzisiejsza wiedza o nich na Kociewiu.
159
Lothar Hyss
Muzeum Prus Wschodnich. Historia Muzeum, jego zbiory, zadania i cele
oraz współpraca z muzeami w Polsce.
165
Maria Brzozowska
Dziedzictwo kulturowe w tworzeniu polityki przestrzennej na przykładzie miasta
Starogard Gdański
168
Janusz Ciemnołoński
Przemiany przestrzenne w rejonie murów obronnych Starogardu fragment referatu*
187
Wiesław Gogan
Stan badań nad wojskowymi dziejami Starogardu Gdańskiego
200
Bogusław Faltynowski
Wyjaśnione i niewyjaśnione tajemnice Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Starogardzie Gdańskim
210

 

Roczniki muzealne RYDWAN

RYDWAN to roczniki muzealne wydawane od 2006 roku przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: rydwan_redakcja@wp.pl

Skip to content