Dnia 23 listopada 2020 roku o godzinie 15.00 na Facebooku Muzeum Ziemi Kociewskiej ukaże się prezentacja multimedialna pod tytułem „Między Słupią a Wierzycą, cmentarzyska kultury pomorskiej z Kaszub i Kociewia”

 

Cmentarzyska kultury pomorskiej (VII-III w. p. n. e.) z terenu Pojezierza Kaszubskiego i starogardzkiego były obiektem zainteresowań badawczych od lat pięćdziesiątych XX wieku. Badania ratownicze i wykopaliskowe pozwoliły uratować od zniszczenia liczne groby z okresu wczesnej epoki żelaza. Pozyskane z nich zabytki trafiały do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zadanie, projekt pod nazwą „Między Słupią a Wierzycą, cmentarzyska kultury pomorskiej z Kaszub i Kociewia” obejmuje publikację dotychczas niepublikowanych badań terenowych z lat 1956-2000. W dużej części jest to symboliczna „archeologia dawnych dni”, związana z badaniami o niekomercyjnym i naukowym charakterze. Lista stanowisk objętych opracowaniem obejmuje 29 stanowisk. Analizę archeologiczną wspierają badania specjalistyczne tj. analiza antropologiczna, badania petrograficzne ceramiki, analizy kości zwierzęcych i węgli drzewnych oraz laserowe badania zabytków brązowych.

 

 

Skip to content