Dnia 15 października 2020 roku o godz. 15 w Ratuszu odbędzie się wykład Olgierda Felczaka, kierownika Działu Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt dotyczący wczesnego i środkowego neolitu na Pojezierzu Starogardzkim stanowi podsumowanie wieloletnich badań archeologicznych nad najstarszymi społecznościami rolniczymi wymienionego obszaru. Dotyczy to okresu chronologicznego między 5000 a 3000 lat  p.n.e.  Należy podkreślić, iż po raz pierwszy tak wszechstronnie, zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy życia pierwszych mieszkańców Kociewia, którzy prowadzili osiadły tryb życia. Końcowym efektem projektu będzie publikacja w ramach której, poznamy charakter egzystencji wymienionych społeczeństw i podstawowe cechy ich kultury materialnej. Dowiemy się między innymi o wyglądzie osiedli  uprawianych roślinach oraz o bardzo zróżnicowanej wytwórczości ceramicznej związanej ze zmieniającymi się kulturami neolitycznymi na obszarze Pojezierza Starogardzkiego.

Z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID 19 liczba miejsc w Ratuszu jest ograniczona. Dlatego zgłoszenia prosimy kierować na adres emeilowy muzeum-starogard@wp.pl lub telefonicznie (58) 562 46 75.

Skip to content