W dniu 5 października 2020 roku o godz. 15.00 zapraszamy na wykład dr Małgorzaty Karczmarzyk: “Człowiek w przestrzeni muzealnej”

 

Wykład odbędzie się stacjonarnie w Ratuszu Miejskim oraz będzie transmitowany na żywo na profilu FB Muzeum Ziemi Kociewskiej w Staroardzie Gdańskim. Wykład połączony będzie z prezentacją dorobku twórczego i pedagogicznego dr Małgorzaty Karczmarzyk. Prezentacja związana z wykładem dotyczyć będzie takich zagadnień jak np.: sztuka współczesna w przestrzeni muzealnej, emancypacyjny charakter sztuki, sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych, warsztaty muzealne, jak edukować przez sztukę najmłodsze pokolenie, muzeum realne vs. wirtualne – przykładowe wirtualne galerie w Polsce i na świecie.
Małgorzata Karczmarzyk – artysta malarz, pedagog, doktor nauk humanistycznych, animator kultury, tutor, coach, Rotarianka, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Łączy działalność artystyczną z naukowo-dydaktyczną. Ukończyła Gdańską Akademię Sztuk Pięknych oraz magisterskie studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie następnie obroniła doktorat w 2009 roku. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, kolażem i fotografią. Napisała ponad 50 publikacji, których problematyka związana jest m.in. z pedagogiką sztuki, edukacją artystyczną, komunikacją wizualną, edukacją medialną. Miała około 50 wystaw w kraju i za granicą. Prowadziła warsztaty plastyczne m.in. w Polsce, w Szwecji, w Turcji, w Niemczech, w USA, w Irlandii, na Ukrainie oraz w Portugalii. W swoich działaniach artystyczno-badawczych stara się łączyć aparaturę pojęciową sztuki oraz nauki udowadniając, że dziedziny te jedynie pozornie są od siebie odległe.
Z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID 19 liczba miejsc w Ratuszu jest ograniczona. Dlatego zgłoszenia prosimy kierować na adres emeilowy muzeum-starogard@wp.pl lub telefonicznie (58) 562 46 75.

 

Skip to content